dinsdag 25 januari 2011

VERZEn WAREN

dAklozen

hebben geen thuis
nergens geen huis
overdag op straat
met een potteke
voor geld

soms aan de rooie lichten
of aan de metros

slapen onder de brug
of meestal in stations

Cindy

maandag 17 januari 2011

Spreuk van de Week

..als de astronauten geland zijn op de maan blijven ze zweven."